Dränering Växjö

Varje dag utsätts våra hus för kyla och fukt på ett eller annat sätt, vintern har extremt stor påverkan på huset och kan orsaka kostsamma och tråkiga fuktskador. Att göra en hälsokoll på sin fastighet och vara medveten om hur dräneringen ser ut i just ditt fall är en smart rutin att införa. Med en fullt fungerande dränering kan du undkomma och förhindra uppståndelsen av fuktproblem. Du kanske själv har varit hos någon som har en källare som luktar ”unket”, undvik detta i tid och vårda ditt hem.

Hur ett dräneringsarbete går till:

Vår kvalificerade personal börjar med att göra en välutformad fuktutredning och funktionskontroll av läge och flöde. Där efter påbörjas schaktningsarbetet och då sker även isolering av grunden. Följt av en rörläggning som görs med spolrör, makadam och fiberduk, vilket vi gör för att skydda dräneringen på bästa sätt och se till så att den inte blir åter igensatt. Slutligen så fylls grunden igen mot isoleringen eller platonmatta med dess kantlister. Avslutningsvis ser vår personal givetvis till att återställa och städa av arbetsplatsen.

Att dränera är att investera

Vi ser faktiskt det som att varje fastighetsägare som väljer att göra en dränering på sin fastighet gör en stor investering. Genom att dränera ditt hus rustar du upp hemmet för eventuella framtida fukt- och vattenangrepp på ett väldigt tacksamt sätt. Att låta bli att dränera är inget att rekommendera, trots att det kostar en del så får man istället se husdränering som en investering och ett skydd som kommer rädda dig många gånger. Utnyttja också ditt ROT-avdrag för din dränering.

Ta hjälp av vår professionella personal

Med lång erfarenhet och hög kompetens överträffar vår personal mängder av människors förväntningar varje dag. En enorm känsla och drivkraft i det dagliga arbetet är högst bidragande till att vi ger våra kunder hundraprocentiga resultat varje gång. Tveka därför inte att höra av dig till oss på STV i Växjö om du behöver hjälp med dränering och få ordning på problemen med fukten i din fastighet. Vi tacklar dina fuktproblem.