VETO-Biobränsle

Vi är återförsäljare för VETO när det gäller att kunna elda med Biobränsle.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Flexibel är stark – varför elda med bara ett sorts bränsle? Elda med det som är bekvämast eller mest ekonomiskt för tillfället!

Söker Du en brikettbrännare, en flisbrännare, en torvbrännare eller en pelletsbrännare? Det betyder att Du söker efter en Veto-brännare.

Våra stoker brännare, som kallas Veto, kan eldas med de flesta skruvmatningsbara, brännbara material som finns på marknaden – t.ex. flis, spån, briketter, pellets, säd, bittorv mm. Materialets fuktighet bör ej vara mer än 45 %. Stokern kan sedan dockas till en panna, t.ex. en Veto-panna.

bild

Askbehållare 800 L och till höger 11 m3 flisbehållare.

Veto stokerpanna 100 kW (1)

VETO stokerpanna 100 kW

Askurmatninsskruv (2)

Automatsotning med tryckluft

Veto stokerpanna 100 kW (2)

Askurmatningsskruv